یادگاری از سردار شهید نجف مفید وهمرزمانش

یادگاری از سردار شهید نجف مفید وهمرزمانش

تانک جنگی که با تلاش وکوشش سردار شهید نجف علی مفید با کمک دیگر دوستانش در سال 1362 از عین خشک به لارستان می آورند وحدود 30 سال در بس پارو( بست فاریاب) بود  زمانی که می خواستند به  شیراز منتقل کنند توسط مردم، بسیج  ورزمندگان قدیم مانع گردیدند ودر میدان امام خمینی( ره) موقتا پیاده کردند.

لارستان گردی/ 19

لارستان گردی/ 19

غار سید باقی- کاروانسرای بالی سرخ و پارک جنگلی

لارستان گردی 2/18

لارستان گردی 2/18

تور لارستان گردی2 / 18
 محله قنبربیگی لارستان

 
 

قلعه قدمگاه لار در فهرست آثار ملی ثبت گردید

سازمان میراث فرهنگی کشور قلعه قدمگاه لار در فهرست آثار ملی ثبت گردانید

آثار لاری و لارستانی را به ثبت میراث فرهنگی ناملموس کشور برسانید

 یکی از راه های کسب شناخت نسبت به هر قومی بررسی، آثار باستانی، مراسم، جشن ها و آداب و...

بزرگترین دنشیر لارستان احیا می گردد
 

دهنشیر از ویژگی های معماری تاریخی لارستان بزرگ و نقاط کویری است که در لار به آن “دنشیر” و در یزد به آن “پاشیر” می گویند...

حلوای مسقطی لاری ثبت بین المللی شد

باپیگیری های به عمل آمده و مکاتبات انجام گرفته توسط  اداره صنعت، معدن و تجارت ون ماینده...

ائتلاف «بیداری لارستان» لیست خود را معرفی کرد

ائتلاف بیداری لارستان طبق لیستی اعضای ۹ نفره خود را برای رقابت با سایر نامزدها در انتخابات...

 
 

گالری

یادگاری از سردار شهید نجف مفید وهمرزمانش

تانک جنگی که با تلاش وکوشش سردار شهید نجف علی مفید با کمک دیگر دوستانش در سال 1362 از عین خشک به لارستان می آورند وحدود 30 سال در بس پارو( بست فاریاب) بود  زمانی که می خواستند به...

7 ارديبهشت 1394 ساعت 01:43:15

گالری

لارستان گردی/ 19

غار سید باقی- کاروانسرای بالی سرخ و پارک جنگلی

7 ارديبهشت 1394 ساعت 01:15:39

گالری

لارستان گردی 2/18

تور لارستان گردی2 / 18  محله قنبربیگی لارستان

2 ارديبهشت 1394 ساعت 12:05:56

گالری

لارستان گردی /18

تور لارستان گردی در محله قنبربیگی

2 ارديبهشت 1394 ساعت 12:01:49

گالری

عکس هایی قدیمی از شهر جدید لار

عکس هایی قدیمی  از شهر جدید لار/1 عکس 1- بانک سپه-فلکه فرمانداری عکس 2-بیمارستان امام سجاد(ع)- کوروش سابق عکس 3-بانک ملی لارنو- اول میدان طاووس عکس4- مسجد النبی- اولین مسجد...

2 ارديبهشت 1394 ساعت 11:24:32
 
 
 
 
 

ضرب المثل های لاری /۱

ضرب المثل های لاری /۱

 

دِلُم خَش واکُن

شعری به زبان لاری از آقای عبدالرضا مفتوحی

 
 
 
 
 

بزرگترین برکه سقف دار در منطقه لارستان

بزرگترین برکه سقف دار در منطقه لارستان  برکه سید جعفری می باشد . این برکه...

 

اولین دکتر لارستان

صمد(یعقوب) کامجو: اولین دکتر لارستانی فردی به نام دکتر حبیب...

 
 
 
 
 

لار نو به روایت تصاویر/2

لار نو به روایت تصاویر /2 عکس 1- بلوار فرهنگ- عکاس مسلم ابراهیمی عکس 2- پارک حاشیه عکس3- پارک...

 

لارنو به روایت تصاویر /1

لار نو به روایت تصاویر /1 عکس 1- فلکه طاووس عکس 2-فلکه فرمانداری( بسیج) عکس 3-پارک...