0
 
سابات های برجا مانده در شهر قدیم لار
تاریخ انتشار : 2 آبان 1395 ساعت 00:44:11 | تعداد بازدید: 1193

یعقوب ( صمد ) کامجو: تعداد سابات ها درلارستان قدیم به بیش از 50 ساباط می رسید که اکثریت  آنها شناسایی و عکس داریم ولی در حال حاضر در شهر قدیم لار:

 
 
سابات حاج غلامرضا معتمد کوی گاله
سابات یا دالان قصابی در میدان شهید نصیری
سابات یا دالان سنگ آبی(گلشن) در میدان شهید نصیری
سابات یا دالان مسگری در میدان شهید نصیری
سابات فزونی در محله پیرغیب
سابات توکلی در محله نو
سابات معمار زاده در محله آرد فروشان
سابات بی بی موهک در محله قنبربیگی
سابات گودو در محله قنبربیگی
سابات سید حسن آقا  در محله پاقلعه
سابات  مجاور خانه آخوند زینل در محله پا قلعه
سابات حاج علی وکیل در محله آقا

 
 

کد مطلب: 10047
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]