0
 
سابات قهر و آشتی در لارستان
تاریخ انتشار : 17 آذر 1395 ساعت 23:40:28 | تعداد بازدید: 1787
صمد کامجو:در لارستان ساباتی وجود دارد که فقط یک نفر می تواند از آن عبور کند.
 
این سابات در شهر قدیم لار محله آرد فروشان می باشد. وبه سابات معمارزاده نیز معروف است.
زمانی که دونفر با هم قهر بودند و دوستانشان می خواستند آنهارا صلح وآشتی دهند یک نفر از این ور سابات ونفر دیگر از آن طرف سابات با هم روبرو می کردند.
این دونفر مجبورا در یک نقطه با هم برخورد و باعث آشتی آنها فراهم می شد. *دانش نامه لارستان*
 
 

کد مطلب: 10051
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]