0
 
چرا " لیتک" را "رگاگ" می گوییم؟!
تاریخ انتشار : 21 تير 1399 ساعت 13:45:53 | تعداد بازدید: 644
به نقل از کانال صحبت نیوز:
در سال های اخیر مغازه های بسیاری در سطح لارستان به نام " نان رگاگی" تاسیس شده است. 
 
حال آنکه طرز ساخت نان رگاگ و " لیتک" که نان محلی است دقیقا مانند هم است. مردم لارستان و هرمزگان به لیتک مهوه و روغن می زنند اما در نان رگاگ تخم مرغ و سایر مخلفات سلیقه ای نیز استفاده می شود. پس نان رگاگ همان لیتک است.
 
 ️اعراب برای اسم نان ها از صفت استفاده می کنند  مثلا: نان لواش را چون ایستاده درست میکنند نان وگافی( وقافی) می نامند و نان لیتک را چون نازک است خبز رقاق  ( رگاگ ) می گویند. یعنی نان نازک. در واقع آنها  حرف ق را گ تلفظ می کنند و بجای رقاق  یعنی نازک رگاگ تلفظ می کنند.
حال چرا ما به لیتک ، رگاگ می گوییم؟  ما که برای این نان اسم داریم  چرا صفتش را به زبان عربی بکار می بریم؟
 
لارستانی ها و بستکی ها و گوده ای ها به این نان لیتک می گویند و جزیری ها و بندری ها تمیشی ( تومیشی ) می گویند. بهتر نیست به جای کلمه رگاگ از واژه لیتک استفاده کنیم؟  
 

کد مطلب: 10111
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]