0
 
*بارگاه، ضریح، گمبذ خُدِ مقبَرَئِ امامزاده میر علی ابن الحُسَین(ع)*
تاریخ انتشار : 17 تير 1400 ساعت 23:40:22 | تعداد بازدید: 1349
صمد کامجو:  مقبرَی امامزاده میر علی ابن الحسَین (ع)  اتکه لار معروف وَ امامزاده گمبذ سَوز اسسی
 
 
  . 
اتکِ  سال ۱٠۷۲ هجری قمری توسط پُسِ قنبر علی بیگی وَ نام محمد علی بیگی ذوالقدر (که ترک تبار بُده) که بعد از بوآش حاکم لار اَبو، مزار (آرامگاه) اده امامزادَه تعمیر و یک گمبذ آبی رنگ(لاجوردی) شَزبَر درس اکن.
 
 اَبَرَئِ مقبرَه اشعاری هم اَلوی کتیبَه ی سنگی انویسه. 
 
به عهد شهنشاه صاحب قران/خور گیتی افروز برج امامت//
......
......
....
علی حسین بن سجاد گردد/
وسیله که باشد به خلد اقامت//
 
پی سال تاریخ روشن ضمیری/ 
بگفتا بود دُرّ و درج کرامت //(۱٠۷۲) هجری قمری
 
اده سازَی اَتِ شهر قدیم لار اَ زِرِ قعلَه اَژدَها پَیکر  مئلَه ی پاقعلَه واقع بده.
 گمبذِ اده امامزادَئو بر اثر زلزلَیَه ی گذشتَه چَن جاش تِرَک اَواسی که وَ دَسِّ طالبان نومی حُدوودِ ۶٠تا ۷٠ سال پش  که بر اثر یک حادثَه ای گُلَّه (تیر) اَخُی و، وخاطر اده که دوا ئودرمون کم بده  دس ودومَن(متوسل) اَ امامزاده ابو و بهتر ش وابو. وبَرِ خش لازم اَدئنه که امامزاده تعمیر اژبکن.
 
اَتکِ سال ۱۳۶۳  طرح خیابون دَور تا دَور امامزاده  و دسِّ شهرداری  کشده ابو و مرحوم حاج محمد جهانشا خیر گَپِ لارستانی دا اَتِ سال ۱۳۸۲ کل بارگاه، مقبره خُدِضریح و... وا سبک نَو و بوری(خیلی) جئو اسازه.
 
اتکه امامزاده لار یک مسسد قدیمی اُشَن که یَک درخت کنار هم ش پئلو اَند و باور مردم  اده اند که اگَ برگ کنار بخورن  درختوو  مطلب شُاَدت و یک نشونَه ای چُنِ برگ  اَلووی دس یا بدن بِچُشو اَ وجوود دا.
 
اتکه امامزاده قبرسو هم اند.
وبوری از سادات مصطفویا خُدِ گَپتَریَه ی شهر امکه ختسسن.
اده امامزاده چُنِ بقیَه ی امامزادیا کفتر اشه اکثر  کفتریَه ی امامزادیا سَوز اسسن ولی کفتر امامزاده میر علی ابن الحسین (ع)  وا همَه ی کفتریا فرق اشه.
اَتِ ضلع جنوب شرقی امامزادَ یَک برکَه وا قوول ترین یا بُزووم ترین برکَه اتکِ لار و یک دنشیر ونام برکَه ی آغا هم اشن که اده برکه ئو خُدِدهنشیر  وا بی تدبیری خراب شُکه. 
صمد کامجو (دانش نامه آثار تاریخی لارستان کهن) 
عکاس:  علیرضا محتشمی 
*بیلَه ی طرفداریَه ی زبُن لارستانی
 
 
 
 
 

کد مطلب: 10116
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]