0
 
کلاه فرنگی*
تاریخ انتشار : 17 تير 1400 ساعت 23:53:37 | تعداد بازدید: 1332
صمد کامجو: شهر قدیم لار مئله پاقعله، مئله ی منه لیو، رو به روی برکه بو بلند، از کف بیغ وربند اول کوچی باغیای بگال که اچم ابرا ا صحروویای بگال ارسم
 
بگال یکی از صحروویای سر سوز (سبز) لار احساب دا که ا سه قسم تقسیم شاکرده
بگال زیر،  بگال مارکه،  بگال برا
 
سازه کلاه فرنگی در یکی از باغیای بگال زیر و درسمت راست کوچی باغیا و رو به روی برکه چار برکه واقع بده.
 
کاربرد کلاه فرنگی با توجه به شکلش به صورت گردی(دایره) بده امکه اشسسن و تفریح و حرف و گفت و کباب و...  شاخرده
صمد کامجو
دانش نامه آثار تاریخی لارستان کهن
عکاس:  علیرضا محتشمی
*بیله ی واتس آپی طرفداریای زبن لارستانی*
 
 

کد مطلب: 10117
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]