0
 
مسّد جُمَ(مسجد جامع) لار
تاریخ انتشار : 29 مهر 1400 ساعت 15:42:44 | تعداد بازدید: 1089
صمد(یعقوب کامجو): مسّد از آثار  قدیمی لار اسّی
و سال ۱٠۲۸ قمری اسازن
بنا وَ روایت دگه که در  «دره التواریخ» نوشته، اده مسّدو توسط  زنی به نام فرخ لقا که حاکم لار بده ساخته ابو.   
 
 
«فرخ القا الملک، دته یحیی بن منصور بده» 
 روایت اسی که جلوس فرخ لقا ۷٠۶ قمری بده با اده حسابو مسسد بین سالیای ۷٠۶ تا ۷۱۷ بنا بده.
فرخ لقا چون بچ شگیر ندانده
بعد از مدتی که بچ شگیر دا
اده مسّدو به شکرانه سلامتی پسش ناصر خان درس اکن
 
اتکه امی کتابی که ذکر بئس نوشته، مسّد ۳۶۶ ستون و دارای شبسو هم بده.
یک سولاخی (سوراخی) هم اژبده که توسط اُفتآو که از سولاخو الوی زمی اکتده پی ش وقت اذون ابرده.
 
محراب مسّد جم یکی از محرابیای نادر مسّدیا بده به دلیل انکه مناجات حضرت علی (ع) از تکه سنگ نوشته به خط کوفی شدر آردزبده
  مسّد سه طبق عمارت الوی هم قرار اژبارزبده و بخش اصلی در برگیرنده چارطاقی بده.
 
بعد از زلزله سال ۱۳۳۹ ش دائن مسّد قدیمنو اواریزنن و به سبک ضد زلزله ادر دارن.
(سقفش شیر بونی اکنن)
 
تا انکه سال ۱۳۷۵ توسط خیر گپ و بزرگوار منطقه لارستان «جهان شاه کارگر-استوار» زرِ نظر مهندس معرفت وَ سبک حالا اسازن.
 
 صمد کامجو 
عکس: علیرضا محتشمی
 

کد مطلب: 10123
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]