0
 
مشهورترین ختم کننده سینه زنی سنتی دسته ی حیدری
تاریخ انتشار : 15 آذر 1393 ساعت 22:26:29 | تعداد بازدید: 834
صمد(یعقوب) کامجو:
سیدصولت یگانه بود! پدرش مرحوم«سیدحاجی بابا» اهل بیرم لارستان بزرگ بود.او مردی شجاع دلیروسلحشوربودو در دوران مشروطیت حکومت بیرم را در دست داشت و از یاران آیت الله العظمی سید عبدالحسین لاری محسوب می شد. 
 
اهالی خاطراتی ازوی دارندازجمله در زمان ایشان بارندگی زیادی اتفاق افتاد که بهاری به یادماندنی به ارمغان آوردو هنوز از آن به سال سیدحاجی بابایی یاد می شود«سیدصولت» به حقیقت در خواندن اشعار مذهبی «یگانه» بودزیرا در آن زمان که بلندگو نبوداو مجالس پرجمعیت را که گاه بالغ بر هزارمستمع قادربودبه نحوی اداره کند که همه مستمعین صدایش را به وضوح بشنوند. با اقسام دستگاههای موسیقی آشنایی داشت. برخوردار از حنجره و صوتی فوق العاده ودلنشین بود. مراثی را با آوایی حزین می خواند و هنگام اجرای مراسم ختم سینه زنی ها، شور و حالی زایدالوصف در مستمعین ایجاد می کرد. صدایش بس جوان بود، به گونه ای که اگر در خارج از مجلس کسی او را نمی شناخت می شنید، هرگز تصور نمی کردصوت انسان مسنی باشد. از ویژگیهای بارز وی آن بود که دچار گرفتگی صدا نمی شد.ایشان برای تمامی دستجات سینه زنی سنتی حیدری وگاها دسته نعمتی مراسم ختم را به عهده داشت در دوماه محرم وصفر در مساجد حسینیه ها ومنازل روضه می خواند. مردمی بود هم می گریاند و هم می خنداند. آری با مزاح و بذله گویی دوستان را به خنده می انداخت. کارها وگرفتاریهای مردم با شوق وذوق انجام می داد. شغل اولیه اش کلاه دوزی بود.
آن مرحوم نقل می کرد: شبی پشت بام منزل «دکتر حبیب رضاپور» مثنوی می خواندم مرحوم«آیت الله سیدعلی اصغرموسوی(ره)» که درآن مجاور منزل داشت نشسته و استماع می کردند. فردای آن شب مرا طلبید از من خواست تو که چنین صوتی داری، بهتر است در مراسم «حضرت سیدالشهد(ع)» ذاکرآن حضرت باشی، کلامش در من اثر بخشیدوازآن پس به مداحی و مرثیه خوانی«حضرت امام حسین(ع)» و دیگر اهلبیت علیهم السلام روی آوردم.به هرحال هم شهامت داشت و هم صراحت لهجه، و حاضرجوابی از خصوصیات بارز آن مرحوم بوداوعلاوه براینکه ذاکر اهل بیت بود. در شب های ماه مبارک رمضان برای مردم مناجات می کرد. عشق وعلاقه به اهل بیت تا لحظه عمرش ادامه داشت طوری که درهنگام فوتش پای منبر امام حسین(ع)در حسینه اعظم دراواخرماه صفر مشغول نوحه سرایی بود که جان رابه جان آفرین تسلیم نمود.
بشنواز روزگارما خبری/ دم فروبسته بلبل سحری // سینه ها خاطرات اودارد/ رمضان ومحرم وصفری// آخرین دم، زد از برای حسین / درصفر قسمتش بود صفری //
از طرف مردم لارستان ودستجات سینه زنی سنتی در همان سال مراسم تشیع جنازه ی باشکوه وبی نظیری برای این مداح اهلبیت برپا نمودند. روحش شاد

کد مطلب: 9914
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]