0
 
لَپ پَر گالَه
تاریخ انتشار : 19 آذر 1393 ساعت 20:58:56 | تعداد بازدید: 1182
صمد(یعقوب) کامجو: دو عدد گود ( گاله ) به فاصله ۱۰ مترو یک عدد سنگ صاف گرد یا مربع به اندازه کف دست تعداد بازیکنان : هرگروه ۵ نفر اهداف تربیتی : همکاری – سرگرمی – تعاون – نظم – موفقیت – دقت – دوستی – نشاط وشادابی اهداف فنی : نشانه گیری – قدرت – مقاومت –
 
این بازی بیشتر در صحرا به خصوص در سیزده بدر که مردم با خانواده به صحرا رفته اند انجام می دهند همه ی خانواده از کوچک وبزرگ می توانند در این بازی مشارکت نمایند . بقیه اعضای خانواده به خصوص خانم ها هم برای تشویق می توانند گروه مورد دلخواه خود را همیاری کنند . نحوه بازی : ابتدا دو نفر پیشکسوت یا خبره که هم وزن هستند به عنوان استاد انتخاب می شوند . دو نفر دونفر که تقریبا هم وزن هستند به عنوان مرد (یار ) نزذ استاد آمده ونامی که از قبل برای خود در نظر گرفته اند برای استاد عنوان می کنند مثلا ( ببر و پلنگ ) و بدین طریق دو گروه مشخص می شود . برای شروع بازی نیز به وسیله تر وخشک کردن سنگ که به بالا پرتاب می کنند . قرعه کشی صورت می گیرد .یک گروه در این سمت گود وگروه بعدی دز سمت دیگر گود قرار می گیرند . از بازیکنان کوچنر از نظر سن بازی شروع می شود . نفر اول گروه سنگ در دست گرفته ویک پای خود در گود یا گاله قرار داده وبه طرف گود مقابل پرتاب می کند . اگر سنگ در داخل کود قرار گرفت طرف مقابل این فرد سوخته واز بازی خارج می شود این عمل همچنان ادامه پیدا می کند تا نوبت به استاد می رسد اگر استاد یک گروه هم بسوزد . کار به کوله می رسد . استاد گروه برند ه وبقیه مردها (یار ) سوار بر یار حریف شده و استاد سنگ به گودال مقابل پرتاب می کند اگر موفق به پرتاب به داخل گودال شد تیم بازنده مسیر گود تا گود دوم باید کوله بدهند . وهمینطور بازی ادامه پیدا می کنند .

کد مطلب: 9936
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]