0
 
بهار وسبزی های لارستان
تاریخ انتشار : 19 آذر 1393 ساعت 22:14:09 | تعداد بازدید: 1003
صمد(یعقوب) کامجو: در مورد  بهار وطبیعت و سر سبزی لارستان از شعر معروف سید مصطفی کشفی شروع می کنیم:
 
هرکجا برکه ای نشسته به خاک /         گویی آنجاست مرز لارستان//
گر بهارش بگسترد دامن  /                 می شود قالی بهارستان//
مردمانش نجیب وزحمتکش /             با صبوری به سر برند ایام//
پیش چشمان قانع زن و مرد/             هودج صبر می رود آرام//
دور باد از تو ای دیار نجیب  /           خشکسالی ،بلای لارستان//
اگر در لارستان به موقع باران بیاید و  سال شود ( بهار شود ) یکی از زیباترین بهار در منطقه وایران بدست می آید . بهار لارستان زودتر از هر جای دیگر فرا می رسد . ودر صحراها وروی کوه ها و روی تمب ها  ( تله خاک )  انواع سبز یهای طبیعی رشد می کند . در کنار هر صحرایی برکه ای درست کرده اند که  مالامال ( پر تا پر ) از آب است ودر کنار آن بند وپیپ ( سطل ) گذاشته اند که مردم و چهار پایان از آن استفاده کنند . پسر ها در صحرا به دنبال آقال ( قارچ ) وخِرو دُل و کَمپُل می گردند  تا با تخم مرغ نوش جان کنند . زنها هم  به دنبال کندن سبزینو و پا به چی  نوهستند که با آب گوشت یَخنی و نان مهوه روغنی خیلی خوشمزه است .سبزی های دیگر نیز (به غیر از سبزی هایی که در بازار عرضه می شود )  به صورت خودرو  بعضا خوردنی و دارویی می باشد که به صورت مختصر عنوان می شود :
- خوریو : اسم دیگر آن توله  است که این سبزی  شورتر از اسفنجاج است  وآب پز می کنند و با ماست می خورند .
- لِمَخو : این سبزی نیزخوشمزه می باشد . وزمانی که به گل وتخمک آمد از تخمک آن برای کلوچه  ومعمولا با شکرنیز قابل خوردن است .
-سر برزه : گیاهی دارویی می باشد .
-بابونه :  گیاه دارویی است وهم برای بخور و هم روی نوننی  ( نان خانگی  که با تخم مرغ همراه باشد ) استفاده می شود .
-خار اِسک : این خار زمانی که بلند شد از گل آن که زرد متمایل به قرمز می باشد برای روی بالَتُوه (نان محلی ) استفاده می کنند
-  تُرشَه :این سبزی که ترش مزه می باشد کنار جاد ها ، رودخانه هاو جاهایی که شن  روییده ه می شود.
-گوشه گاوو: این گیاه شبیه ترشه می باشد . مورد استفاده خاصی ندارد.
-گُل کوگو: این گیاه حالت زیبایی دارد .
-تَرَ تیزک : خوردن این سبزی برای فشار خون خوب است
- سَمسیل : این سبزی  که شور مزه می باشد زمانی که نول نول ( کوچک وتازه )است با ماست می خورند واین گیاه آنقدر سن می کند  تا زمستان سال آینده خشک می شود ومردم از این گیاه  در صحرا زمانی که  هوا سرد است   برای گرم شدن استفاده می کنند.
-مِل :این سبزی با بوی تندی که دارد در کنار سنگ ها  روییده می شود وبرای آش و ماست ( که مخصوص لاری است ) استفاده می کنند
-حلوااو: این سبزی خوشمزه وظریف می باشد ومعمولا زیز گز ها درست می شود .
-اسفنجاج : که بسیار خشمزه وشیرین است وبا ماست می خورند .
-سَروو : این هم معمولا آب پز می کنند وبا ماست قابل خوردن است .
- خَندَ لو :  زمانی که کوچک است پس از  درست کردن با رب انار می خورند وهم از دانه آن برای مهویه لاری استفاده می شود .
بعضی ازسبزی ها دیگر که بعضا دارویی و خوراکی نیستند عبارتند از :  آهوبَنگو – اَوِشَه –سَندُ لُس،مَروه تَر و….

کد مطلب: 9946
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]