0
 
خُمَه (خمره )
تاریخ انتشار : 21 آذر 1393 ساعت 09:45:05 | تعداد بازدید: 1017
صمد(یعقوب)کامجو: خمره ها با توجه به بلندی وگردی آن تقسیم بندی می شد.وهرکدام کاربردمخصوص به خود داشت 
 

خمه ی بزرگ : کاربرد این خمه برای نگهداری خرما وگندم می باشد  .

خمه دو  گُشه نیمه بلند : خمه هایی متوسط که معمولا گُل داخل آن قرار می دادند .

خمه چهار گَشه : این خمره نیز نیمه بلند محسوب می شد

خمه دو گشه وچهار گُشه گرد : برای نگهداری حبوبات یا مهویه استفاده می کردند .

خمه ی مهوه ( مهویه ) : این خمه معمولا متوسط می باشد دارای دو یا چهار گُشَه ( دیا چهاردسته ) می باشد .وداخل آن مهوه قرار می دهند جای آن معمولا در پشت بام ها بود تا در معرض آفتاب قرار گیرد . سر آن با پارچه ای می پوشاندند وموقعی که باران می آمد در پوشی روی آن قرار می دادند.

گره گیر : این وسیله از دو اسی در داخل هم درست می شد . لایه وسطی آن به  صورت شیاری بود که آب داخل آن می ریختند زمانی که مورچه های ریز ( گِره زردو وگره سیاه ) قصد داشتند به مواد غذایی دسترسی پیدا کنند به داخل آن افتاده ومی مردند.

کَلنگ ِمهویه وکلنگ ما سی :  خمره ها کوچکی بود که داخل آن ماست یا مهویه قرار می دادند .

دیزی : از این وسیله برای درست کردن آب گوشت استفاده می شد .

تغار :  وسیله ای بود که درآن دوشاب می ریختند . در بعضی مواقع مرغ خانگی نیز برای تخم گذاشتن  درون آن می رفت .

اَسی :  کاربرد آن برای سابیدن کشکی بود.ویا گوشت خورد شده برای کباب کنجه لاری درون آن قرار می گرفت.
گادُسه : وسیله ای بود که ماست در آن درست می کردند .

کد مطلب: 9979
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]