وسایل قدیمی

انواع ظروف سفالی قدیم

انواع ظروف سفالی قدیم

صمد(یعقوب) کامجو: وسایل هایی که از خاک وکوزه گری ها درست می کردند:
 
خُمَه (خُمرَه)، خُمه ی مهوه ،  نوُدو  ، بِرُکو، کَلِنگ ، گِرَه گیر ، اَسی ، دیزی ، مِزُ،

انواع کوزه های سفالی :

1 2 ساعت 09:50:18
 

خُمَه (خمره )

خُمَه (خمره )

صمد(یعقوب)کامجو: خمره ها با توجه به بلندی وگردی آن تقسیم بندی می شد.وهرکدام کاربردمخصوص به خود داشت 

1 2 ساعت 09:45:05
 

مِجری

مِجری

صمد(یعقوب) کامجو:جعبه مکعب مسطیل کوچکی بود به ابعاد ۳۰ سانتی متر وارتفاع ۱۰ سانتی متر وعرض ۲۰ سانتی متر که از تخته درست می شد. 

1 2 ساعت 09:42:44
 

یخدو

یخدو

صمد(یعقوب) کامجو: وسیله ای چوبی و مکعب شکلی بود که طول آن  یک متر وعرض وارتفاعش به نیم متر می رسید . 

1 2 ساعت 09:40:31
 

کَتَکورسی

کَتَکورسی

صمد(یعقوب) کامجو: جنس این وسیله از تخته بود .چهار پایه ای داشت  به ارتفاع حدود نیم متر که این وسیله  را زمین بالاتر نگه می داشت  .

1 2 ساعت 09:31:58