آثار باستانی

یادگاری از سردار شهید نجف مفید وهمرزمانش

یادگاری از سردار شهید نجف مفید وهمرزمانش

تانک جنگی که با تلاش وکوشش سردار شهید نجف علی مفید با کمک دیگر دوستانش در سال 1362 از عین خشک به لارستان می آورند وحدود 30 سال در بس پارو( بست فاریاب) بود  زمانی که می خواستند به  شیراز منتقل کنند توسط مردم، بسیج  ورزمندگان قدیم مانع گردیدند ودر میدان امام خمینی( ره) موقتا پیاده کردند.

7 ساعت 01:43:15
 

لارستان گردی/ 19

لارستان گردی/ 19

غار سید باقی- کاروانسرای بالی سرخ و پارک جنگلی

7 ساعت 01:15:39
 

لارستان گردی 2/18

لارستان گردی 2/18

تور لارستان گردی2 / 18
 محله قنبربیگی لارستان

2 ساعت 12:05:56
 

لارستان گردی /18

لارستان گردی /18

تور لارستان گردی در محله قنبربیگی

2 ساعت 12:01:49
 

عکس هایی قدیمی از شهر جدید لار

عکس هایی قدیمی از شهر جدید لار

عکس هایی قدیمی  از شهر جدید لار/1
عکس 1- بانک سپه-فلکه فرمانداری
عکس 2-بیمارستان امام سجاد(ع)- کوروش سابق
عکس 3-بانک ملی لارنو- اول میدان طاووس
عکس4- مسجد النبی- اولین مسجد شهر جدید لار

2 ساعت 11:24:32
 

محله پشتو / آرد فروشان

محله پشتو / آرد فروشان

تصاویری از محله پاقلعه / پشتو و آرد فروشان/ 
عکاس فریبا جوکار از اوز

2 2 ساعت 00:58:44