گالری

لارستان نو

لارستان نو

تعدادی از عکس های لارستان نو 
عکاسان: محتشمی- ابراری

0 1 ساعت 15:09:15
 

وسایل قدیمی آب در لارستان کهن/ انواع کوزه

وسایل قدیمی آب در لارستان کهن/ انواع کوزه

یکی از وسایل قدیمی آب در لارستان کهن  انواع کوزه ها که توسط کوزگران( سفال گران) محلی با شکل ها واندازه های مختلف ساخته می شد.
سکرو- سکرو بزرگ- دهنشیری یا چهار نوشی- جعله- تُنگ قدیمی-  تُنگ آو خوری- بچ فو- چهل گشه ای و...

9 2 ساعت 13:29:31
 

یادگاری از سردار شهید نجف مفید وهمرزمانش

یادگاری از سردار شهید نجف مفید وهمرزمانش

تانک جنگی که با تلاش وکوشش سردار شهید نجف علی مفید با کمک دیگر دوستانش در سال 1362 از عین خشک به لارستان می آورند وحدود 30 سال در بس پارو( بست فاریاب) بود  زمانی که می خواستند به  شیراز منتقل کنند توسط مردم، بسیج  ورزمندگان قدیم مانع گردیدند ودر میدان امام خمینی( ره) موقتا پیاده کردند.

7 ساعت 01:43:15
 

لارستان گردی/ 19

لارستان گردی/ 19

غار سید باقی- کاروانسرای بالی سرخ و پارک جنگلی

7 ساعت 01:15:39
 

لارستان گردی 2/18

لارستان گردی 2/18

تور لارستان گردی2 / 18
 محله قنبربیگی لارستان

2 ساعت 12:05:56
 

لارستان گردی /18

لارستان گردی /18

تور لارستان گردی در محله قنبربیگی

2 ساعت 12:01:49