اشعار- واژه ها- ضرب المثل ها لاری

*** نمونه هایی از اصطلاحات و کنایه های لاری ***

*** نمونه هایی از اصطلاحات و کنایه های لاری ***

صمد(یعقوب) کامجو:
 
مَه پَرِّ خاطر نِگُذشت
عین خیالم نبود
کنایه از بی‌اعتنا بودن است.
***
قَدُت اَندو وَ گِل بو
نفرینی است به معنی این که بمیری و قد و بالایت را با گِل، اندود دهند.

3 2 ساعت 19:54:30
 

یادم آید شهر «لار»

یادم آید شهر «لار»

یادم آید شهر «لار»
یادم آید شهر «لار» /
یاد آن شهرِ غریب /
خفته اندر سایبانِ آفتاب /
پوزبندِ تشنگی دارد به لب /
بهرِ آب! /

5 1 ساعت 14:08:44