آداب ورسوم منطقه

«انداختنِ سرِ بیرق» در سینه‌زنی سنتی لارستان

«انداختنِ سرِ بیرق» در سینه‌زنی سنتی لارستان

صمد کامجو:
بدون ترديد اصل عزاداري و اقامه‌ی ماتم براي شهدا و آزادمردان تاريخ، در اسلام سابقه‌ی ديرين داشته است.
 
 

1 3 ساعت 21:56:39
 

چِل پَسینی۴۰pasini/ زبان لاری واژگان چِل پَسینی

چِل پَسینی۴۰pasini/ زبان لاری واژگان چِل پَسینی

در لارستان هوا در برج تیر ومرداد بسیار گرم می شود. صبح که از خواب بلندشدیم بویی به مشام می رسیداز بباجی«مشهدی  مَش کریم» سئوال کردیم این بوی چیست؟ می گوید بوی نم! هوا هم شرجی* است به ابر های بزرگ که معمولا طرف شمال شرقی لار نمایان است اشاره می کند و این جمله به زبان می آورد چُوک* ازِ تای! منظورت چیست؟ در جواب می گوید هوا شرجی است وآسمون چُلَک اوژبسه* امروز بعد از ظهر اول بادَ غَل*، برق وغرشت*، بَرو همراه با پِریش* و در بعضی مواقع تغرگ وبعدُش بیخ کَلَه کَلَه می آید. 

3 2 ساعت 20:59:15
 

باورهای عامیانه لارستان کهن/۱

باورهای عامیانه لارستان کهن/۱

صمد(یعقوب) کامجو: در میان مردم لارستان کهن باورهای عامیانه وجالب گاه خرافی وجود داشته است. عقل سلیم آدمی از خرافات گریزان بوده وادیان مقدس آسمانی وپیامبران الهی همه در پی زدودن این باورهای بی پایه و اساس و غیر منطقی از زندگی انسانها بوده‌اند تا آنها با اندیشه‌های صواب به سعادت رهنمون شوند. از پیامبر مکرم اسلام (ص )بسیار آمده است که ایشان برای دریدن پندارهای واهی و برپایی مکارم اخلاق مبعوث شده‌اندبه نظر مى‌رسد مردمان کهن، اعتقادات و باورهاى به اصطلاح خرافه‌اى بیشترى نسبت به روزگاران جدید داشته‌اند.

5 1 ساعت 20:55:46
 

باورهای عامیانه لارستان کهن /۲

باورهای عامیانه لارستان کهن /۲

صمد(یعقوب) کامجو:
-آب را پشت سر مسافر می ریختند تا زودتر برگردد.
-هنگام گیزیرگرفتن ماه وخورشید  ( خسوف وکسوف) براین باوربودندکه از ما بهترون جلو ماه وخورشید را گرفته اندوبرای رهایی از این وضعیت دو شئ میراثی به هم می کوبند 

5 1 ساعت 20:51:17