حیوانات

خروس لاری

خروس لاری

صمد(یعقوب) کامجو: خروس لاری به خروسی گفته می‌شود که بارزترین صفت آن جنگندگی واستقامت بالای آن در مبارزه و عدم تسلیم آن می‌باشد. به طور کلی خروس لاری  در نواحی مختلف ایران به خصوص درمنطقه لارستان، خراسان، تهران و اردبیل یافت می شود. تعداد ی از این نژاد نیز در ناحیه ، چابهار و کنارک وجود دارد.

4 2 ساعت 02:11:22
 

خروس لاری + تصاویر زیبا

خروس لاری + تصاویر زیبا

صمد(یعقوب) کامجو: خروس لاری به خروسی گفته می‌شود که بارزترین صفت آن جنگندگی واستقامت بالای آن در مبارزه و عدم تسلیم آن می‌باشد
به طور کلی خروس لاری  در نواحی
مختلف ایران به خصوص درلارستان  تهران، خراسان و اردبیل یافت. تعداد ی از این نژاد نیز در ناحیه ، چابهار و کنارک وجود
دارد.

9 1 ساعت 21:22:28
 

کُوگ ( کَبک )

کُوگ ( کَبک )

کُوگ ( کبک ) پرنده‌ای زیبا، آرام و وحشی است که در بسیاری از دشت‌ها، دامنه هاو کوهپایه ها لارستان پراکنده‌است. کبک پرنده‌ای از دسته ماکیان‌ها است که به جهت استفاده از گوشت وی آن را شکارمی کنندوزن کبک‌ها بین۵۱۰ تا ۶۸۰ گرم است و میانگین وزن در آنان ۵۹۵ گرم است، البته باید افزود که وزن کبک نر بین ۵۱۰ تا۸۰۰ گرم و وزن کبک ماده ۴۵۰ تا۶۸۰ گرم است.

9 1 ساعت 21:20:02
 

بَکنَه (تیهو)

بَکنَه (تیهو)

تیهو که لاری ها به آن بَکنَه می گویند نوعی کبک  از راستهٔ ماکیان‌سانان تیرهٔ قرقاولان است. زیستگاه این پرنده از جنوب شرقی ترکیه ،سوریه ،وعراق  در غرب تا پاکستان وایران در شرق  وجنوب امتداد می‌یابد.

9 1 ساعت 21:17:37