شیرینی ها لارستان

بلبل مشاتو

بلبل مشاتو

بلبل موشاتو یک شیرینی محلی لاری بود کاربرد بلبل موشاتو عیدانه علاوه بر اینکه شیرینی روز مره مردم بود 

3 1 ساعت 05:34:08
 

دُوشاب و دُوشاب پَز در لارستان کهن

دُوشاب و دُوشاب پَز در لارستان کهن

صمد(یعقوب) کامجو: دوشاب همان شیره ای است که از خرما های درجه دو وسه (خَمَل)با عملیاتی همراه با آب وحرارات بالا به دست می آید. مهمترین خاصیت دوشاب این است که روی خرما می ریزند تااین میوه برای مدت طولانی همچنان نرم بماند و از کرم زدن خرما جلو گیری کند . 

0 2 ساعت 18:58:31