آثار باستانی مرکزی

ایا سابات بی بی موهک وخانه شریفی احیا وبه تاریخ برمی گرددند

ایا سابات بی بی موهک وخانه شریفی احیا وبه تاریخ برمی گرددند

سابات بی بی موهک وخانه شریفی در شهر قدیم لار خیابان حاج غفوری واقع شده بود این سابات وخانه  نزدیک به 150سال قدمت داشت که طی 2 سال مابود وتخریب گردید.
عکس هایی از این دواثر:  

2 2 ساعت 12:58:55
 

سابات قهر و آشتی در لارستان

سابات قهر و آشتی در لارستان

صمد کامجو:در لارستان ساباتی وجود دارد که فقط یک نفر می تواند از آن عبور کند.

7 1 ساعت 23:40:28
 
 

سابات های برجا مانده در شهر قدیم لار

سابات های برجا مانده در شهر قدیم لار

یعقوب ( صمد ) کامجو: تعداد سابات ها درلارستان قدیم به بیش از 50 ساباط می رسید که اکثریت  آنها شناسایی و عکس داریم ولی در حال حاضر در شهر قدیم لار:

 

2 ساعت 00:44:11
 

برکه دلاور بریز

برکه دلاور بریز

برکه (آبنبار) دلاور یکی از برکه های قدیمی منطقه لارستان و بزرگترین برکه بریز محسوب می شود این برکه که قدمت 350 ساله دارد. از آنجایی که بریز در مسیر جاده ابریشم وجاده ادویه قرار داشته است ومحل عبور ومرور کاروانیان  بوده که از بندر سیراف به سرحد وبرعکس درحرکت بوده اند و  استراحت گاه مناسبی برای تجار ومسافران وسیاحان،  محسوب می شده است؛  الزاما این برکه توسط مادر یکی از حاکمان لارستان ساخته می شود.

5 ساعت 00:23:45
 

زیارتگاه پیر ابوالعراق(برراق) در حال تخریب

زیارتگاه پیر ابوالعراق(برراق) در حال تخریب


زیارتگاه تاریخی سید جلیل القدر پیر ابوالعراق معروف به پیر برراق که دارای سابقه ای بالای سیصد سال دارد در جنوب روستای براک و در جوار شهرک صنعتی لارستان واقع شده است . پیر برراق دارای زیارتگاه باشکوهی بوده وبا گنبدی آناناسی شکل  در حال تخریب و نابودی است .

6 1 ساعت 14:38:10