آثار باستانی

حوض چاکده

حوض چاکده

یعقوب(صمد)کامجو:
"سازه هایی منحصر بفرد در منازل تاریخی لارستان کهن"
در خانه های تاریخی وقدیمی لارستان کهن معمولا  دو حوض آب وجود داشت.
 
حوض بیرونی....
 بیشتر به شکل چند ضلعی و کشکولی بود و دارای فواره ودرحیاط خانه واقع می شد.
  
 

5 ساعت 05:06:21
 

ایا سابات بی بی موهک وخانه شریفی احیا وبه تاریخ برمی گرددند

ایا سابات بی بی موهک وخانه شریفی احیا وبه تاریخ برمی گرددند

سابات بی بی موهک وخانه شریفی در شهر قدیم لار خیابان حاج غفوری واقع شده بود این سابات وخانه  نزدیک به 150سال قدمت داشت که طی 2 سال مابود وتخریب گردید.
عکس هایی از این دواثر:  

2 2 ساعت 12:58:55
 

سابات قهر و آشتی در لارستان

سابات قهر و آشتی در لارستان

صمد کامجو:در لارستان ساباتی وجود دارد که فقط یک نفر می تواند از آن عبور کند.

7 1 ساعت 23:40:28
 
 

سابات های برجا مانده در شهر قدیم لار

سابات های برجا مانده در شهر قدیم لار

یعقوب ( صمد ) کامجو: تعداد سابات ها درلارستان قدیم به بیش از 50 ساباط می رسید که اکثریت  آنها شناسایی و عکس داریم ولی در حال حاضر در شهر قدیم لار:

 

2 ساعت 00:44:11
 

برکه دلاور بریز

برکه دلاور بریز

برکه (آبنبار) دلاور یکی از برکه های قدیمی منطقه لارستان و بزرگترین برکه بریز محسوب می شود این برکه که قدمت 350 ساله دارد. از آنجایی که بریز در مسیر جاده ابریشم وجاده ادویه قرار داشته است ومحل عبور ومرور کاروانیان  بوده که از بندر سیراف به سرحد وبرعکس درحرکت بوده اند و  استراحت گاه مناسبی برای تجار ومسافران وسیاحان،  محسوب می شده است؛  الزاما این برکه توسط مادر یکی از حاکمان لارستان ساخته می شود.

5 ساعت 00:23:45