آثار تاریخی- ملموس و ناملموس

دالان مسگری

دالان مسگری

صمد(یعقوب) کامجو: دانشنامه آثارتاریخی لارستان کهن *دالان مسگری* اولین و یکی از قدیمی ترین میدان منطقه لارستان کهن (لارستان، خنج، گراش، اوز، بستک، لامرد و مهر) میدان شهید نصیری لاری است، یا همان، میدان بازار و میدان خروس که در گذشته مشهور بود.

8 2 ساعت 05:27:09
 

رودخانه وربند(بروند)

رودخانه وربند(بروند)

*دانشنامه آثار تاریخی لارستان کهن* *رودخانه وَربَند (وروند یا بروند)* نام رودخانه خشک لار، کلمه ای بسیار قدیمی، متعلق به پارسی میانه از دو بخش "وار" یعنی سیلاب و "بند" یا " وند" به معنی معبر است.

0 2 ساعت 19:26:23
 

سردر مدرسه زِرِ بانک.منزل تاریخی توکلی

سردر مدرسه زِرِ بانک.منزل تاریخی توکلی

سردر مدرسه زِرُ بانک یا سر در خانه توکلی* خونه ی تاریخی توکلی که وَ مدرسه زِرِ بانگ معروف اسی یکی از خونیای گپ و جئوه و در گذشته یکی از کاخیای لارستان محسوب ابده.

7 ساعت 16:25:13
 

حمام خور لارستان

حمام خور لارستان

صمد کامجو: «لارستان شناخت» 
 
*حمام  تاریخی خور لارستان*
 
????حمام  تاریخی خور یکی از حمام های زیبای منطقه لارستان محسوب می شود. 
 

2 ساعت 15:17:56
 

بزال قیصریه(بازار قیصریه) لار

بزال قیصریه(بازار قیصریه) لار

 صمد کامجو: یکی از کهنه ترین (قدیمی ترین) بزالیا و مراکز تجاری  جهان و ایران احساب دا.
 بزال و شکل  صلیبی اسی
قدمت اده بزالی اَ اوایل دوره اسلام  و سنه ۸۱ هجری قمری ارسه.  
 

9 2 ساعت 15:53:25
 

مسّد جُمَ(مسجد جامع) لار

مسّد جُمَ(مسجد جامع) لار

صمد(یعقوب کامجو): مسّد از آثار  قدیمی لار اسّی
و سال ۱٠۲۸ قمری اسازن
بنا وَ روایت دگه که در  «دره التواریخ» نوشته، اده مسّدو توسط  زنی به نام فرخ لقا که حاکم لار بده ساخته ابو.   
 

9 2 ساعت 15:42:44