ورزشی

باز ی اَسَمَکُو دُمدُمَکُو

باز ی اَسَمَکُو دُمدُمَکُو

صمد(یعقوب) کامجو :
بازی اسمکو دمدمکو ....*
یکی از بازنیا  مَئَلّی وسنتی لار اسمکو دمدمکو اسّی...
 
 

3 1 ساعت 17:04:40
 

"نجفعلی مفید" سنگربانی برای همه میدان ها*

"نجفعلی مفید" سنگربانی برای همه میدان ها*

صمد کامجو: قدبلند و رشیدبود. پست اصلیش در تیم فوتبال لار، تیم آریا وابوذر، دروازبانی بود. علاوه بر اینکه در میدان رزم شجاعت ودلیری خاصی داشت که این شاخصه در میدان بازی نیز نمود پیدا می کرد.
-

9 ساعت 16:43:24
 

کتاب تاریخ فوتبال لارستان

کتاب تاریخ فوتبال لارستان

سومین اثر یعقوب (صمد) کامجو با عنوان تاریخ فوتبال لارستان منتشر شد
کتاب تاریخ فوتبال لارستان، پس از دو کتاب دانستنی های جدید از قوانین داوری، فوتبال وفوتسال ،با قطع وزیزی با تیراژ سه هزار نسخه ودر نوبت اول با هزار جلد در خردادماه ۱۳۹۱ با شابک ۰-۱۲-۶۰۰۶۴۲۹-۹۷۸ با طرح جلد باقر عباس زاده توسط انتشارات پیروز منتشر شد.

1 2 ساعت 09:37:24
 

کتاب دانستنی های جدید از قوانین داوری فوتبال وفوتسال

کتاب دانستنی های جدید از قوانین داوری فوتبال وفوتسال

کتاب دانستنیهای جدید از قوانین داوری فوتبال وفوتسال نوشته یعقوب(صمد) کامجو  به چاپ رسیده است.

1 2 ساعت 09:35:10
 

بازی مایه ( تیله )

بازی مایه ( تیله )

صمد(یعقوب) کامجو: در گذشته باز های محلی  فراوانی وجود داشت که بچه ها در فصل های مختلف آنرا به اجرا وبازی می کردند . یکی از این بازی ها که بیشتر در تابستان رواج داشت بازی مایه  ( تیله ) بود  بعضا از جنس شیشه ای یا از سنگ بود که توسط خود بچه ها با پیدا کردن سنگ کف رودخانه ها انرا به صورت گرد در می آوردند . 

9 1 ساعت 21:08:39
 

لَپ پَر گالَه

لَپ پَر گالَه

صمد(یعقوب) کامجو: دو عدد گود ( گاله ) به فاصله ۱۰ مترو یک عدد سنگ صاف گرد یا مربع به اندازه کف دست تعداد بازیکنان : هرگروه ۵ نفر اهداف تربیتی : همکاری – سرگرمی – تعاون – نظم – موفقیت – دقت – دوستی – نشاط وشادابی اهداف فنی : نشانه گیری – قدرت – مقاومت –

9 1 ساعت 20:58:56