0
 
حضرت آیت الله سید علی اصغررکنی دزفولی(ره)
تاریخ انتشار : 23 آذر 1393 ساعت 21:01:35 | تعداد بازدید: 2651
مرحوم آیت الله سید علی اصغر لاری را همه همشهریان وبسیاری از هم استانی ها وهموطنان می شناسند.نام وآوازه ایشان همچون پدر بزرگوارشان مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالحسین لاری شهرت جهانی دارد اما آنچه در این مقال نگارش می شود راجع به شخصیت علمی واجتماعی ومعنوی ایشان نیست بلکه فقط راجع به نام خانوادگی ایشان است.
 
نام ایشان «سید علی اصغر» ونام خانوادگی ایشان« رکنی دزفولی» است. از دوبرادر خود مرحوم آیت الله سید عبدالمحمد و مرحوم سید علی اکبرآیت اللهی کوچکترمی باشد.
دو فرزند پسرایشان با  با یک پسوند رکنی دزفولی مشترک بوده اند. حضرت آیت الله سید مجتبی موسوی رکنی دزفولی به دلیل تالیف ومقالات که با نام موسوی لاری نگارش نموده اند با همین نام مشهورگشته است.  وحضرت آیت الله سید عبدالصالح رکنی دزفولی با نام خانوادگی پدرش همچنان بدون تغییر مانده است.
حضرت آیت الله سید علی اصغررکنی دزفولی(ره) همزمان با کار اداره ثبت واحوال ایران  در نجف اشرف مشغول تحصیل علوم دینی بوده اند که از طریق کنسولگری ایران درهمان شهر فامیل خودرا رکنی دزفولی انتخاب می کند که یاد آور جد بزرگوارشان امامزاده شاه رکن الدین باشد که در دزفول مدفون است. اصل ونسب همه ی این بزرگواران به حضرت باب الحوایج موسی ابن جعفر(ع) می رسد.
عاش سعیدا  ومات سعیدا
سید محمدرضا رکنی دزفولی

کد مطلب: 10004
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]