0
 
** شعری زیبا در مورد لارستان **/ محمد جاوید
تاریخ انتشار : 20 شهريور 1394 ساعت 14:33:25 | تعداد بازدید: 3162

درود بر تن تبدار و پاک لارستان // به مردم خش و خونگرم لارستان
به مهر و لنگه و لامرد و بستک و هرمود // به مرد جنگی و چابک سوار لارستان
 

به خور و کوره و ده فیش و جویم و دشتی // به نیمه و سه نخود، کاسه دار لارستان
به بیرم و گله دار و به کاریان و اوز // به دشت های پر از لاله زار لارستان
به کهنه و ارد و هود و دیده بان و گراش // به اشکنان و اسیر از دیار لارستان
(دلُم شَوی چنخیدوو اَ لار واگردم // اوچِم اَ خنج و اناغ و گلار لارستان)
اگر که نام دیاری شده فراموشم // نگیر خرده به این دوستدار لارستان
سلام بر یل نامی که بود گرگین نام // همو که سلسله اش افتخار لارستان
درود من به بلندای اژدها پیکر // به قیصریه که بد یادگار لارستان
به هم گره زده ما را زبان مشترکی // که هست موجب مجد و وقار لارستان
میان شیعه و سنی قرابتی است عجیب // به لطف سید و الاتبار لارستان
درستکار و امین است مرد خطه لارستان // نجابت زن او اعتبار لارستان
چرا به کشور غربت نشسته ای جانا // بیا که بی تو زمین مانده کار لارستان
اگرچه کشور همسایه مان شده آباد // ز جهد مردم با پشتکار لارستان
ولی به مسجد و همسایه کی روا باشد // چراغ روشن در شام تار لارستان
دلم بُری پُرِ حرفِ ،  مَوی که تا گٌل صبح // بگو ام وًسوه بچیا شاهکار لارستان
همیشه در همه حالت دعای ما این است // خدای سرمد و جاوید، یار لارستان
شاعر: محمد جاوید

کد مطلب: 10037
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]