1
 
باز ی اَسَمَکُو دُمدُمَکُو
تاریخ انتشار : 13 بهمن 1396 ساعت 17:04:40 | تعداد بازدید: 1444
صمد(یعقوب) کامجو :
بازی اسمکو دمدمکو ....*
یکی از بازنیا  مَئَلّی وسنتی لار اسمکو دمدمکو اسّی...
 
 
 
شوویای  تووسُّو که  اَخُونه ی قوم وخیش  اَچِدَم
چون اَوا گرم اند اَچدم اَلُوی بُو 
یکی از سرگرمنیا مواده بازونو اند.
 
بچیا چه دُت و چه پُس اَلوی گلیمی که شُبسسُن اشسسم و  تکیه مُ پرواسه اَدا و پا مُو (هردو پا)دراز ماکه 
اگه اَف نفر بچ اندم رُیَک ۱۴تا پا اَبواِس
 
یک نفر شروع شکه اده شعرو شخند وبا اَر کلمی از شعر بادس الوی پا بچیا شزت تا نفر آخر، ودواره اَواگِشت وانفراولی امدا شخندتا وختی کلمه آخرشعرو  تمون ابوئس الوی پَه ارکه اَکَت پاش جم شواکه
 
شعری که شاخند اده اند:
 
اَسّمَکُو دُمدُمَکُو قلم قلم باز بود
شتر کریم خان بود
اَلّرُ بِلّر بزّنُ بُکُشُ دَر کَش....
دو واره  از پای بعدی شخند تا آخر...  
 
بریه برنده بده قرادادی اند 
بچی برندَ ابئس که زوتراز امه اردوتا پاش جمع اشکردسن...  
یا 
 
بچی برنداند که آخرش  یک پاش جمع اشنکردزبو... 
 
دانش نامه لارستان جلد دوم
 لارستان ما......کامجو صمد ..... 
 

کد مطلب: 10066
 
کد امنیتی:   
 [1 نظر]

SEOSmoom
Iran, Islamic Republic of
28 فروردين 1397   ساعت: 22:03:07

продвижение сайта подсказками - seorussian.ru