0
 
میدان بزال (میدان شهید نصیری لاری)
تاریخ انتشار : 2 مهر 1400 ساعت 10:06:43 | تعداد بازدید: 962
صمد کامجو: اولین و قدیمی ترین میدون اتکه منطقه لارستان کهن محسوب ابو. میدون منه دوره صفویه اسی
البته قبل از اده میدونی میدون اضلع شمالی قیصریه یعنی اطرف برکه شش تیتخی (آوفرشو) واقع و  یک المانی از پیروزی جنگ با پرتقالیا هم اتکه میدون نصب بدزبده. که درمورد اده میدونی خیلی مطلب مواسی
 
 
میدون شهید نصیری لاری در گذشته بری اسم اشبده
قبل از انقلاب به میدون بزال، میدون قیصریه،  میدون کلاه فرنگی و میدون ششم بهمن و بعد از انقلاب به میدون هفتم تیر، میدون خروس و حالا هم میدون شهید نصیری لاری معروف اسی
 
پهنا و درازا(عرض و طول) میدون ۵٠ در ۱۱٠ متر که چارتا در اشبده
یک درش وقتی خیابون شهناز قبلی و آیت الله طالقانی فعلی اکشن روبروی کاروانسرای بازرگان یا تیمچه موغلی خراب ابو.  
در بعدی در ضلع شمال شرقی میدون  اسمش دولو قصابی اسی 
 یک در دگه در ضلع شمال غربی میدون به دولو مسگری معروفه
 در آخر اضلع جنوب غربی اکنار کارمسرای گلشن و دولونه سنگ آوویی معروف بده.
(حالا چو سابات و یا دولو سنگ آویی شاگته به خاطر اده اسی سنگ آوویی که اتکه امامزاده میرعلی ابن الحسین(ع) کته
  ابرای سابات ادزبده و آووش از برکه قنبربیگی شادارده و شتک اریخته و مردم استفاده شاکرده). 
 
اتکه میدون چارتا برکه بده که یکیش وامنده، میدون حکم بارانداز اژبده  و اطراف اده میدونی چارتا کارمسرا اسی که یکیش خراب شکه و ش بانک ملی کرده اسمش کارمسرای حاج عبدالله (بنی زمان) شاگته  
و سه تای دگه کارمسرایای گلشن، نو و بازرگان یا تیمچه موغلی اسی
 
اده میدونی با میدون نقش جهان اصفهان(میدان امام)  بری شبیه ام اسن
تمام سازیا و اثریای تاریخی که ادور و بر میدون نقش جهان اسی انکه اشه  مثل مسسد،  کارمسرا،  حموم، دولو،  حتی میدون بزال لار برکه و دنشیر اشه و انکه اشنی
 
کاربرد میدان بزال خیلی بده وانسم بره وقت دگه... 
 فقط اشاره اکنم که اکنار میدون و حوالی قیصریه در زمانیای دور سکه ضرب شاکرده.
 
پیشنهاد ابو راجع به اده میدونی در آینده نزدیک که کتاب دانشنامه آثار تاریخی لارستان کهن چاپ بئس دنبال بکنی... 
صمد کامجو
عکاس: علیرضا محتشمی
 
 
 

کد مطلب: 10121
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]