0
 
سردر مدرسه زِرِ بانک.منزل تاریخی توکلی
تاریخ انتشار : 7 آذر 1400 ساعت 16:25:13 | تعداد بازدید: 374
سردر مدرسه زِرُ بانک یا سر در خانه توکلی* خونه ی تاریخی توکلی که وَ مدرسه زِرِ بانگ معروف اسی یکی از خونیای گپ و جئوه و در گذشته یکی از کاخیای لارستان محسوب ابده.
 
اد خونه او اَمئله جاشهر یا آو فرشو یا آرد فروشو فعلی اَ رو بَ روی برکه ی شش تیتخی یا برکه آو فرشو واقع بده. ورودی مدرسه زر بانگ، شامل دوتا سه کنچی اَدو طرف، طاق پنج و هفت و کاربندی و یک کتبیه و یک پلاک و یک در تخته ای دو لنگه ای اسی. دَرِ دولوش از تخته که توسط نجاریای لاری خمو درس بده، دارای چار چوب و پاشنه و دو تا دق الباب *کوپه ی زنونه و مردونه* اشه، که کوپه مردونه اسمت چپ در واقع بده و صداش کُلفتِ و کوپه زنونه اسمت راست در واقع بده و صداش نازکِ اسی. با زته ی یکی از کوپیا کسی که در شزته معلوم ابده که زن اسی یا مرد. در تخته ای یک *میخ و لنگر* از اتکه کوچی اشه که به عنوان دسگره و وقتی شاوسه اچن ادر قلف ش سره ازت وشابسه. پشت در دوتا خرک اشه *خرک اصلی* که هم ازتکه کوچی و هم ازتکه دَولو با کلیل گپی که اشه واز و بسه ابو. *خرک دُز* فقط از تک دَولو واز وبسه ابو. دری یا گل میخیای گپی هم اشه و اپشت و بَریِ در هم دَرگَرد درس شاکه. نگارش: صمد کامجو (اقتباس و ترجمه به زبن لارستانی از کتاب دانشنامه آثار تاریخی لارستان کهن) عکس: حامد رضوانی باز نشر: بیله واتسآپی زبان لارستانی .
کد مطلب: 10127
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]