1
 
زبان لاری/ واژگان کودکان /
تاریخ انتشار : 11 آذر 1393 ساعت 22:51:33 | تعداد بازدید: 2674
صمد(یعقوب) کامجو: یکی از انواع زبانی، استفاده از واژگانی بخصوصی است که مادران هنگام ارتباط با کودک خرد سالی که تازه شروع به صحبت می کند؛ به کار می برند. در هر زبانی این واژه های کودکان ویژه همان زبان است. آنچه که در پی می آید قسمتی از واژگان کودکان خرد سال درلارستان است. لازم به ذکر است که ممکن است درگویش دیگری از زبان لارستانی واژه های دیگری استفاده شود.
 
{ تخم مرغ- جیشکchishk }
{نان-  نُوnoo }
{برنج- بُ بُوboboo   }
{آب- آُوow }
{شیرینی- مَ مَمma ma m}
{راه رفتن- تاتِیtati  }
{خوابیدن- لا لاla la }
{گریه زیاد- گرger}
{ایستادن- دینگَلdingal وی ساvysa  }
{بیرون رفتن-  دَردَرdar dar  }
{نشستن- اُنیoni }
{خواندن-  ناناnana  }
{افتادنَ- بَمبbamb  }{زدن- تَta }
{شکستن-  کَهka }
{نوزاد- چِچی   che chi}
{قشنگ- بَه بَهbah bah }
{داغ- اُوفِoof}
{آتش- چیزهchizeh }
{مادر- نَ نَ nana }
{پدر- بَ بَbaba }
{دختر- دَ دَّdada }
{برادر- کاکاkaka }
{بز- گوسفند- بعکُوbakow  }
{گُربَه- میوکوmiyo kow}
{سگ- وَ واو وُو va vaow voo}
{پرند ه- تُ تُوtotoo }
{کثیف- ویشvish}
{ سرَک کشیدن- تییtay }
{آدامس-  نی نَ ایny nyei }
{درد-  آخakh }
{عروسک-  بَی بَ اُوbay baow }
{ادرار- می می mei mei }

حیوانات ترسناک وخیالی برای ترساندن بچه ها {دَدَمِلَکُوdadamelakow – گُووه حَمومgowve hamom – اَشکَم پَرَکُنashkam parakon}

{موقعی که چند نفر می خواستندآب بخورند اول آب به کوچکترها می دادند آو از کیدوتر اسّیaow az ky dotar essi}

{موقعی بچه ای در بغل می گرفتنداورا به بالا پرتاب می کردندواین شعر را می خواندند.جی دَ نگ دَنگُ اش نِکرده / اوه شَه گوشَک نِکرده/ jei dang dang osh nekerdeh / aow sha goshak nekerdeh}

{موقعی که کودک به راه می رفت این شعر می خواندند.تا تی بَ بَش بِداش واسیtati ba bash bedash vasi}

کد مطلب: 9892
 
کد امنیتی:   
 [1 نظر]

Fastest Payday Loan
Iran, Islamic Republic of
20 اسفند 1396   ساعت: 12:24:06
installment loans guaranteed direct lender installment loans cash advance payday loans bad credit installment loans