0
 
از تبار بیغ/ شعری از عبدالرضا مفتوحی
تاریخ انتشار : 11 آذر 1393 ساعت 23:07:30 | تعداد بازدید: 1339
صحبت نو/آفتاب : شعر زیر که به زبان لاری سروده شده و جلوه هایی از زندگی مردم این خطه را در بر می گیرد سروده ی عبدالرضا مفتوحی شاعر بومی سرای لارستان است.  -
کَندَر   شَدوش   پیپِ پُرِ  آو که زنده بو
 
وابیر  واز اَکُن   رَهِ   پاراوکه زنده بو
هفتاد   ساله   سایَیِ    تَیتَخ    شَلو  سِرَ
باید  بغَل  بِزِن  اَکَپَی  لَو    که زنده بو
باید  که  آو بُبُی  وس   بی نو   نِوامَنه
باید که از چَشُش بِگِرِ  خَو   که زنده بو
اَز دَسِ   کَندَرُش  چه  کَمون  وابُده تَنَش
دوشُش بِنوش ِ اِنگا جَمَی شَو که زنده بو
بِرکه  چُنِ  بِچُش  که  شَکولَی شَگَردَنه
اِم  اَز  تبار  بیغِ  اَکُن  رَو  که  زنده بو
وازَحمَتِ تو چِخرِک اَچَرخی اَدَورِ خُش
وا بَندِ بِرکَه پیپ   شَخَ   کَو  که زِندَه بو
دینام اُند و چِخرِک و بَندُت   اَموزَه   چو
بعد از تو پیپ وکندرو سَکرَوکه زنده نی

کد مطلب: 9895
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]