0
 
ترانه های محلی در جشن های عروسی شهر لار/۲
تاریخ انتشار : 14 آذر 1393 ساعت 22:03:32 | تعداد بازدید: 1311
صمد(یعقوب) کامجو:
۷- فَسیلِ سَیدِنی با درویشالی              دِلِ پُر دَردِ مَن کَی میشِ خالی ؟
Fasile saydeni bā darvišāli / Dele por darde man kay miše xāli
فارسی: نخل های سیدنی و درویشانی۱ دل دردمند من کی از غم آزاد می شود ؟
 
۸- دَرِ خونَی اَما لولَ وَ لولَ                 کِ اَر کِ رَدَبو بُخُی گُلولَ
Dare xonay amā lula va lula / Ke ar ke radabu boxoy golula
فارسی : در خانه ی ما لوله به لوله است که هر کس عبور کند گلوله بخورد.
۹- دَرِ خونَی اَما سُتونِ پیچِ                 کِ اَر کِ رَدَبو سِرَش اَ گیچِ
Dare xunay amā sotune piče / Ke ar ke radabu seraš a giče
فارسی : در خانه ی ما ستون پیچ دار است که هر کس از آنجا عبور می کند سرش گیچ می رود.
۱۰-  دَرِ خونَی اَما نَمَکِ تُوَرزَ                اِلئی کور بوبو آدمِ اَرزَ
Dare xonay amā namake tovarza / Elaei kur bubu ādame arza
فارسی : در خونه ما نمک است ، الهی آدم هرزه کور بشود.
۱۱-  یَک دُتی اَز خور مُ آردِ چُنِ شیرُ شَکَرِ  / تورَ بارَش مُ برازَت پَسِ کَلَّش کَچَلِ
Yak doti az xur mo ārde čone širo šakare / Tura bāraš mo barazat pase kallaš kačale
فارسی: دختری از خور آوردیم مثل شیر و شکر، توره های آن را بالا زدیم پشت سرش کچل است.
۱۲-  یَک دُتی شِ بَبَ جونیم گُلِ تِتِ اَمَنِ / مَوی یَک عَیشی شَبُکُنِم کِ مَ دِل نِ وامَنِ
Yak doti še baba junim a gole tete amane / Mavi yak ayši šabokonem ke madel ne vāmane
فارسی : پدرجانم دختری دارد که به گُل تِ تِ (کمیاب) شبیه است ، می خواهم برای او آواز بخوانم تا بعدا حسرت نخورم.

کد مطلب: 9904
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]