0
 
اولین نماینده مجلس در تاریخ لارستان
تاریخ انتشار : 19 آذر 1393 ساعت 19:36:57 | تعداد بازدید: 552
صمد(یعقوب) کامجو:
دورهُ اول : نخستین نمایندهُ مجلس شورای ملی در لارستان حاج علی لاری است. او از تجّار و معاریف شهر محسوب می شد . او به سفارش آیت الله سید عبدالحسین لاری و انجمن ولایتی لارستان به این سمت منصوب شد .
 
والی فارس از حرکت او به سمت تهران جلوگیری کرد و نمایندهُ لارستان نتوانست خود را به تهران برساند و در جلسه های مجلس شرکت کند . اما مردم لارستان او را وکیل خود می دانستند از این رو به حاج علی وکیل شهرت یافت .
دوره دوم و سوم : به دلیل آشوب های محلّی انتخابات برگزار نشد .
دوره چهارم : نماینده ُ این دوره شیخ محمد حسین سعادت بوشهری فرزند شیخ محمدعلی مجتهد بوشهری است . در این دوره رقابت بین شاهزاده فرمانفرما و قوام الملک شیرازی باعث شد تا نمایندگان شهرهای مختلف فارس با استفاده از نفوذ شاهزادهُُ قاجار انتخاب شوند . از لارستان نیز محمد حسین سعادت بوشهری ، از هواداران فرمانفرما ، به نمایندگی انتخاب شد .

کد مطلب: 9925
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]