تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
چرا
21 تير 1399   13:45:53 |  مطالب عمومی > غذاهای لاری
چرا " لیتک" را "رگاگ" می گوییم؟!

به نقل از کانال صحبت نیوز:
در سال های اخیر مغازه های بسیاری در سطح لارستان به نام " نان رگاگی" تاسیس شده است. 

حال آنکه طرز ساخت نان رگاگ و " لیتک" که نان محلی است دقیقا مانند هم است. مردم لارستان و هرمزگان به لیتک مهوه و روغن می زنند اما در نان رگاگ تخم مرغ و سایر مخلفات سلیقه ای نیز استفاده می شود. پس نان رگاگ همان لیتک است.
 
 ️اعراب برای اسم نان ها از صفت استفاده می کنند  مثلا: نان لواش را چون ایستاده درست میکنند نان وگافی( وقافی) می نامند و نان لیتک را چون نازک است خبز رقاق  ( رگاگ ) می گویند. یعنی نان نازک. در واقع آنها  حرف ق را گ تلفظ می کنند و بجای رقاق  یعنی نازک رگاگ تلفظ می کنند.
حال چرا ما به لیتک ، رگاگ می گوییم؟  ما که برای این نان اسم داریم  چرا صفتش را به زبان عربی بکار می بریم؟
 
لارستانی ها و بستکی ها و گوده ای ها به این نان لیتک می گویند و جزیری ها و بندری ها تمیشی ( تومیشی ) می گویند. بهتر نیست به جای کلمه رگاگ از واژه لیتک استفاده کنیم؟  
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به پایگاه خبری لارستان کهن می باشد.

آدرس: