تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
برکه بوبلند
17 تير 1400   23:33:04 |  آثار تاریخی- ملموس و ناملموس > آثار باستانی مرکزی
برکه بوبلند

صمد کامجو: اد برکی اَتک شهرقدیم لار محله پاقعله اسی که پیش از ای اده محلی و محله منه لیو اَم معروف اند. برکه بوبلند اَ پئلوءِ بیغ وربند و مقابل کوچن باغیای بگال واقع بده.
 
 

 
 
 
 
برکه بو بلند یکی از برکیای نادر و کم نظیر منطقه اسسی وسوءِ که بشتر برکیای شهر قدیم لار گمبزی اسی ولی اده  برکی  مخروطی (کله قندی) اسّی که از سنگ و گچ و ساروج ساخته بده  دو تیتخ و یک ممری اُشه که از بیغ وربند آو اگره.
 
قدمت اده برکی او منه دوره اسلامیهُ اتک سال 1355 اثبت  ملی کشور رسده .
 
صمد کامجو. دانش نامه آثار تاریخی لارستان کهن
عکاس: علیرضا محتشمی
 بیله ی واتس آپی زبن لارستانی*
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به پایگاه خبری لارستان کهن می باشد.

آدرس: