تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
ترانه های محلی در جشن های عروسی شهر لار/۳
14 آذر 1393   21:56:23 |  زبان لارستانی > 
ترانه های محلی در جشن های عروسی شهر لار/۳

صمد(یعقوب) کامجو:
۱۳- بادا بادا اَکُنَم سِرِ چَمِدو واز اَکُنَم  /  اَگَ خَلخَال شَی نی دَما رُسوا شَکُنَم
Bādā bādā akonam sere čamedu vāz akonam / Aga xalxāl say ni damā rosvā šakonam
فارسی : بادا بادا می گوییم و چمدان را باز می کنیم ، اگر خلخال در آن نیست، داماد را رسوا می کنیم.


۱۴- حَلقِه ی دَستُم گُشادِ بابِ دَستِ دِلبَرِ /  َک بادِ سیاهی بیادُ نَه نَه شُوَّر بِبَری
Halqaye dastom gošade bābe daste delbare/ Yak bāde siyahi biyādo nanasowwar bebare
فارسی :حلقه دستم گشاد و مناسب دست دلبر است امیدوارم باد سیاهی بوزد و مادر شوهر را با خود ببرد
۱۵-  چارتا طاقُ چارتا تالار شَهرِ لار / اَز میونِ چار بَرادَر شازدَ دوماد سایَه دار
Čār tā tāq o čārtā tālār šahre lār/ Az miyune čār barādar šāzda dumād saya dār
فارسی : چهار طاق و چهار تالار در شهر لار و از بین چهار برادر ، داماد بزرگتر است
۱۶- سِ دَریُ پَن دَریُ دَری یا سَخت آبَنی/  تِکِ عَیشِ کاکا جونیم اِناوِّ نقش آبَنی
Se dariyo pan dariyo dariyā saxt ābani / Teke ayše kākā junim enāuwe naqš ābani
فارسی : تمام سه دری ها و پنج دری ها را محکم ببندید و در عروسی برادرم حنای نقش دار ببندید .
۱۷-  سالِ قَطی کِ مَروِتَر شُ کِ اَ دَوا / اَما اَیشَم وَلی اَ خونَی دَما
Sāle qati marvetar šo ke a davā / Amā ayšam vali a xunay damā
فارسی: سال قحطی که مرو تلخ را دارو به حساب آوردند، ما در عروسی هستیم ولی در خانه ی داماد.
۱۸- کُنارکُنگُلو خوب سایَ دارِ/ تَمَنّا بَر دُتِ اَمسایَ دارِ
Konare kongolu xub sāya dāre / Tamannā bar dote amsāya dāre
فارسی : کنار کوچک خوب سایه ای دارد و نیز به دختر همسایه تمنّا می کند.
۱۹-  اَلَ اَلَ که شاد اُت بُکُنِم با چوب بادزن باد اَُت بُکُنِم/ اَلَ اَلَ کِه گَو اَ شَل خَتِ شربت نارنج مُشک شَ تِک کَتِ
Ala ala ke šād ot bokonemBā čube bādzan bād ot bokonem /  Ala ala ke gaw a šal xate Sarbate nāranj mošk ša tek kate
فارسی : سریع باش تا تو را شاد کنم و با چوب بادبزن تو را باد بکنم. سریع باش که گاو در گل گیر کرده و در شربت نارنج موش افتاده.
۲۰- اِتیاط بُکُن کِه بَند پَتا نِزِن / خَرِ مَزَّینَل پا اَ کا نِزِن
Etiyāt bokon ke band patā nezen / Xare mazzaynal pā a kā nezen
فارسی : احتیاط کن که در طناب گره نیفتد و خر مش زینل به کاه لگد نزند
ادامه دارد… 

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به پایگاه خبری لارستان کهن می باشد.

آدرس: