لارستان نو

عضو شوراي شهرلار دوره چهارم، كتاب هاي تاليفي خود را به فرماندارلارستان هديه كرد

عضو شوراي شهرلار دوره چهارم، كتاب هاي تاليفي خود را به فرماندارلارستان هديه كرد

شيراز- ايرنا-به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني حاج يعقوب (صمد) كامجو عضو شوراي اسلامي شهر لار كتاب هاي تاليفي خود را به معاون استاندار فارس و فرماندار ويژه لارستان هديه كرد. 

7 1 ساعت 17:47:51
 

لار نو به روایت تصاویر/2

لار نو به روایت تصاویر/2

لار نو به روایت تصاویر /2
عکس 1- بلوار فرهنگ- عکاس مسلم ابراهیمی
عکس 2- پارک حاشیه
عکس3- پارک حاشیه(ندا) از زاویه دیگر
عکس4- فلکه طاووس
عکس 5- نمایی از پارک حاشیه و فلکه امام خمینی
 
 

2 2 ساعت 11:27:19
 

لارنو به روایت تصاویر /1

لارنو به روایت تصاویر /1

لار نو به روایت تصاویر /1
عکس 1- فلکه طاووس
عکس 2-فلکه فرمانداری( بسیج)
عکس 3-پارک شهر 
عکس 4-پارک جنگلی
عکس 5- ورودی پارک شهر

2 2 ساعت 10:27:28