پایگاه خبری لارستان کهن

کئوات شُوو

کئوات شُوو

کئوات شوو ( ترجه از فارسی به زبن لاری بده) 
ترجمه توسط : شریعت بیگم صحبت زاده

3 1 ساعت 17:42:12
 

کئوات شوو / لالای خیلی خیلی بچِ پرَپَرَدارِه

کئوات شوو / لالای خیلی خیلی بچِ پرَپَرَدارِه

خالَه شَهرَبان اَبُنِ پُشتو خونَشو اَند!!
آخِ قدیم بِشتَرو اَبلندی خونَشو اَند!(سِنَی قَعلَ )(زِرِ قَدَنگاه)(بُنِ پشتو)(تُلِ سرخ)
خلاصه خاله شَهرَبان لالا اَند (مامای امروزی)دُتیا کِ بَئو اَبُدِن دَوای خودمونی شَدادِن زِنِیا کِه ماه و رُزِ خُ اَندِن وَدَسِّ اِم بِچ شُدُنجا اَد 
 

3 1 ساعت 17:26:42
 

باز ی اَسَمَکُو دُمدُمَکُو

باز ی اَسَمَکُو دُمدُمَکُو

صمد(یعقوب) کامجو :
بازی اسمکو دمدمکو ....*
یکی از بازنیا  مَئَلّی وسنتی لار اسمکو دمدمکو اسّی...
 
 

3 1 ساعت 17:04:40
 

اصطلاحاتي پيرامون چشم در زبان لاري

اصطلاحاتي پيرامون چشم در زبان لاري

** چَش گَپ: كسي كه به سهم خود راضي نيست . زياده‌خواه، به معني شخص باسخاوت نيز به كار  برده مي‌شود.
***** چَش گُشاد: كسي كه چشمان درشت دارد . كنايه از فردي است كه به كم قانع نيست. ***** چَش شور: كسي كه به ديگران چشم زخم وارد مي‌كند.

4 1 ساعت 02:38:18
 

ضرب المثل های لاری /۱

ضرب المثل های لاری /۱

ضرب المثل های لاری /۱

5 1 ساعت 14:11:05
 

دِلُم خَش واکُن

دِلُم خَش واکُن

شعری به زبان لاری از آقای عبدالرضا مفتوحی

5 1 ساعت 14:05:25