اولین ها وترین های شهر لار

اسامی اولین و چهارمین دوره اعضای شورای اسلامی شهر لار بعد از انقلاب اسلامی ایرا

اسامی اولین و چهارمین دوره اعضای شورای اسلامی شهر لار بعد از انقلاب اسلامی ایرا

اسامی شورای شهر لار از دوره اول تا دوره چهارم بعد از انقلاب اسلامی ایران  به شرح زیر می باشد 
 
(تذکر صورت اسامی به ترتیب بیشتر آوردن رای نیست)

4 2 ساعت 08:44:23
 

بزرگترین برکه سقف دار در منطقه لارستان

بزرگترین برکه سقف دار در منطقه لارستان

بزرگترین برکه سقف دار در منطقه لارستان  برکه سید جعفری می باشد . این برکه در شهر قدیم لار واقع در محله کوریچان می باشد .  

7 2 ساعت 06:26:39
 

اولین دکتر لارستان

اولین دکتر لارستان

صمد(یعقوب) کامجو: اولین دکتر لارستانی فردی به نام دکتر حبیب رضاپور( لاری الاصل ) می باشد . 

7 2 ساعت 06:22:44
 

بزرگترین استقبال

بزرگترین استقبال

سفر مقام معظم رهبری به لارستان بزرگ در روز ۱۹ اردی بهشت ۱۳۸۷ یکی از رویداد های مهم این منطقه تاریخی محسوب می شود. در تشریف فرمایی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به لارستان بزرگ، مردم ولایت مدار لارستان در خیابان های اطراف وورزشگاه تختی شهر قدیم لار به پیشواز مقام عظمای ولایت آمدند. و بزرگترین استقبال تاریخی لارستان به معرض ظهور رسانیدند.

3 2 ساعت 21:12:54
 

نادر ترین قوچ در جهان

نادر ترین قوچ در جهان

قوچ لارستان از راسته زوج سمان Artiodactyla و از خانواده گاوسانان Family: Bovidae می باشد که کوچکترین نژاد گوسفند وحشی ایران و حتی دنیا به شمار می آید. لازم به ذکر است که کوچک بودن « قوچ لارستان » بی تأثیر از نوع تغذیه اش و محیطی که در آن قرار دارد نیست

9 1 ساعت 21:14:19
 

ماندگارترین شعار انقلابی سال ۱۳۵۷ روی دیوار شهر لار

ماندگارترین شعار انقلابی سال ۱۳۵۷ روی دیوار شهر لار

صمد(یعقوب) کامجو: از معدود شعارهایی که بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب اسلامی هنوز برتارک یکی از دیوار ها ی شهر قدیم لار باقی مانده ومی درخشد.

9 1 ساعت 20:29:24